DOCTRINA JE JEDINEČNÁ

Na naší škole funguje unikátní třístupňový systém vzdělávání, který je komplexně propojen od mateřské školy, přes základní školu, až po gymnázium. Učitelé tak své žáky znají už od předškolního věku, což jim umožňuje individuálnější přístup.

Včas rozeznáme

silné a slabéstránky dítete

Naši předškoláci

jsou výborně
připraveni na 1. třídu

Již ve školce

mohou děti navštěvovat
budoucí spolužáky
a učitele

Jaké další výhody má naše školka? Klikněte zde

Stěžejní hodnotou naší školky je právě zmíněná návaznost na povinnou školní docházku. Předškoláci nejenže přichází do styku s prostředím základní školy, ale dohlíží na ně také specializovaný psycholog, který kontinuálně sleduje jejich vývoj. Díky tomu lze dětem nastavit přesně takové podmínky, které budou na jedné straně rozvíjet jejich talenty a na straně druhé jim budou pomáhat tam, kde si nejsou tak jisté.

Všem našim předškolákům vedeme osobní portfolia vybraných prací, které spolu s poznatky psychologa předáváme následně na 1. stupeň základní školy. Již ve školce tak můžeme odhalit možné budoucí poruchy učení a dítěti se podle zjištěných informací individuálně věnovat. Je tak zajištěný co nejplynulejší přechod dítěte na školní docházku bez zbytečných stresových faktorů či překvapivě odhalených poruch učení.

U nás ve školce děti vyučujeme pomocí metody dobrého startu, která je speciálně zaměřená na předškoláky. Díky ní si děti včas osvojují návyky, které jsou nezbytné nejen pro bezproblémovou školní docházku, ale také pro úspěšnou budoucnost v životě.

V neposlední řadě na vaše děti čeká bezpečné rodinné prostředí a příjemná atmosféra nejen v kolektivu předškoláků, ale také v řadách učitelského sboru, který je dynamický a především vysoce profesionální. Množství personálu na počet dětí je navíc nadstandardní oproti klasickým institucím.

DOCTRINA MYSLÍ NA BUDOUCNOST

Dnešní doba klade velké nároky na jazykovou vybavenost dětí, proto jsme již od školky zařadili výuku angličtiny. Navíc předškolákům nabízíme speciální kroužky, které podporují komplexní rozvoj dítěte.

VÝUKAANGLIČTINY

Angličtina denně formou her, říkanek a písniček.

KROUŽKY
PRO PŘEDŠKOLÁKY

Pomůžeme vám vaše děti komplexně rozvíjet. Pomocí kroužku flétničky lze například významně ovlivnit rozvoj obou hemisfér. Dovednosti mohou rozvíjet např. kroužkem vaření nebo vědeckých pokusů pro nejmenší.

POBYTVENKU

Procházky a výlety do okolí, jsou součástí prožitkového učení – co si dítě osahá, to zná a pamatuje si. Jsou také nezbytnou součástí sociálního života dětí, přispívají k jejich fyzické zdatnosti a posilují jejich imunitu…

NA DOCTRINĚ MAJÍ DĚTI PROSTOR

Stejně jako na základní škole volíme i v naší školce menší kolektivy dětí, které jsou vhodnější pro vzdělávání, utváření vztahů a rozvíjení sebe sama.

NA DOCTRINĚ SE POŘÁD NĚCO DĚJE

Naše škola je velmi aktivní součástí života dítěte. Pořádáme akce pro rodiny s dětmi i pro veřejnost, výlety, vzdělávací a sportovní soutěže. To vše dětem pomáhá budovat silné sociální vazby a v neposlední řadě vytváří vzpomínky na zajímavé zážitky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „VEMTE ZA KLIKU“

Jedná se o prožitkovou metodu k výchově samostatných a sebevědomých dětí, které se dokáží zapojit do kolektivní činnosti. Formou hraní (volné samostatné objevování se střídá se skupinovou činností) se děti učí nové věci. Plní praktické úkoly a zábavnou formou poznávají svět.

POŘÁDÁME PROJEKTY

Celoroční i kratší projekty jsou vždy věnovány jednomu tématu, které je komplexně zpracováváno více způsoby (hudba, výtvarná výchova, ekologická výchova, dramatická výchova…) a jeho závěru se vetšinou účastní i rodiče, ať už formou workshopu a společných aktivit či jen jako diváci.

POBYTVENKU

Procházky a výlety do okolí, jsou součástí prožitkového učení – co si dítě osahá, to zná a pamatuje si. Jsou také nezbytnou součástí sociálního života dětí, přispívají k jejich fyzické zdatnosti a posilují jejich imunitu…

Projekt řemesla

Děti se v praxi setkávají s řemeslníky a jejich práci si vyzkoušejí na vlastní kůži. Postavili jsme zeď, zasadili brambory, vyrobili papír, upekli chléb …

POBYTVENKU

Procházky a výlety do okolí, jsou součástí prožitkového učení – co si dítě osahá, to zná a pamatuje si. Jsou také nezbytnou součástí sociálního života dětí, přispívají k jejich fyzické zdatnosti a posilují jejich imunitu…
 • V rámci každoročního projektu řemesla se děti v praxi setkávají s řemeslníky a vlastnoručně si jejich práci vyzkoušejí. Postavili jsme zeď, zasadili brambory, vyrobili papír, upekli chléb a koláče, vyrobili domeček pro panenky.
  In /
  V rámci každoročního projektu řemesla se děti v praxi setkávají s řemeslníky a vlastnoručně si jejich práci vyzkoušejí. Postavili jsme zeď, zasadili brambory, vyrobili papír, upekli chléb a koláče, vyrobili domeček pro panenky.
 • Co všechno naše tělo musí umět, jak fungují naše smysly, co je to zdraví a co je to nemoc, jak se cítí lidé s postižením, co máme jíst, aby bylo tělo spokojené…to všechno a ještě mnohem více se ve školce dozvídáme.
  In /
  Co všechno naše tělo musí umět, jak fungují naše smysly, co je to zdraví a co je to nemoc, jak se cítí lidé s postižením, co máme jíst, aby bylo tělo spokojené…to všechno a ještě mnohem více se ve školce dozvídáme.
 • Kde vlastně žijeme a kdo tu žije s námi, jak je naše zem krásná a co všechno můžeme udělat pro to, aby byla ještě krásnější. A také jak se naše země jmenuje, jak vypadá naše vlajka a proč zpíváme: „kde domov můj…“ To vše je náplní našich programů.
  In /
  Kde vlastně žijeme a kdo tu žije s námi, jak je naše zem krásná a co všechno můžeme udělat pro to, aby byla ještě krásnější. A také jak se naše země jmenuje, jak vypadá naše vlajka a proč zpíváme: „kde domov můj…“ To vše je náplní našich programů.
 • Spolupráce s dětmi z I. Stupně ZŠ pomáhá zvyšovat sebedůvěru předškoláků a posiluje kolektivní cítění. Děti z MŠ navštěvují starší spolužáky ve škole a školáci zase chodí za námi. Čtou nám před spaním, malujeme spolu, připravují nás na nábor do školy a společně se těšíme na Vánoce.
  In /
  Spolupráce s dětmi z I. Stupně ZŠ pomáhá zvyšovat sebedůvěru předškoláků a posiluje kolektivní cítění. Děti z MŠ navštěvují starší spolužáky ve škole a školáci zase chodí za námi. Čtou nám před spaním, malujeme spolu, připravují nás na nábor do školy a společně se těšíme na Vánoce.
 • Do školky zveme na společné přespávání děti s rodiči. Využili jsme k tomu celorepublikovou akci, podporující čtenářskou gramotnost, a kromě toho, že si děti užívají dobrodružství s knihami, rodiče se stávají součástí naší velké komunity.
  In /
  Do školky zveme na společné přespávání děti s rodiči. Využili jsme k tomu celorepublikovou akci, podporující čtenářskou gramotnost, a kromě toho, že si děti užívají dobrodružství s knihami, rodiče se stávají součástí naší velké komunity.
 • Často si ve školce hrajeme na malé vědce a zkoušíme, co dokáže vzduch, co je zajímavého na vodě nebo jaká kouzla dokáže světlo. Učitelé jsou proškoleni v projektu Kouzelná věda a dobře vědí, jak fyzikální a chemické experimenty přiblížit dětem.
  In /
  Často si ve školce hrajeme na malé vědce a zkoušíme, co dokáže vzduch, co je zajímavého na vodě nebo jaká kouzla dokáže světlo. Učitelé jsou proškoleni v projektu Kouzelná věda a dobře vědí, jak fyzikální a chemické experimenty přiblížit dětem.
 • Pohodu a sváteční naladění zprostředkováváme každoročně před Vánoci a Velikonocemi v celé školce. Přijít mohou rodiče i prarodiče, příbuzní i známí a všechny u nás rádi uvidíme.
  In /
  Pohodu a sváteční naladění zprostředkováváme každoročně před Vánoci a Velikonocemi v celé školce. Přijít mohou rodiče i prarodiče, příbuzní i známí a všechny u nás rádi uvidíme.
 • Víme, že procvičování prstíčků je pro psaní ve škole to nejdůležitější. A tak si děti procvičují – stříhají a lepí, malují a kreslí, trhají a mačkají – a hlavně se u toho baví.
  In /
  Víme, že procvičování prstíčků je pro psaní ve škole to nejdůležitější. A tak si děti procvičují – stříhají a lepí, malují a kreslí, trhají a mačkají – a hlavně se u toho baví.

Motyčková – 604 873 093

Sochová-Landová – 603 429 681

motyckova@doctrina.cz

landova@doctrina.cz

nám. Pod Branou 455/8 ,Liberec 4, 460 01