DOCTRINA O ŽÁKY PEČUJE

Na rozdíl od státních škol máme ve třídách pouze 22 žáků. Učitel se jim tak může individuálně věnovat a děti mají na druhé straně více prostoru projevit svou osobnost.

Nemáme

přeplněné
třídy

Na hodinách

je přítomen
asistent učitele

Díky systému

patronů pomáhají
starší žáci mladším

Jaké další výhody získáte za své školné? Klikněte zde

K výuce přistupujeme moderně a komplexně díky metodě činnostního učení, propojením jednotlivých předmětů, myšlenkovým mapám či aktivizací žáků. Našim cílem je, aby žáci probíranou látku skutečně pochopili a ne se jen „nabiflovali“. Tento postup v dětech přirozeně posiluje sebemotivaci, samostatnost a zdravé návyky pro úspěšnou budoucnost.

Rodičům poskytujeme pravidelné měsíční plány o probrané látce a také o následujících plánech. Vedle standardního známkování dostávají děti také slovní hodnocení. Našim žákům však nehodnotíme jen výsledky, ale také aktivitu, aby bylo ještě více jasné, co jim jde a kde naopak musí přidat. Každému žákovi vedeme osobní portfolio vybraných prací, aby byl dostupný a přehledný jeho posun.

Vaše dítě u nás najde vstřícné a rodinné prostředí, kde bude respektované. Dosahujeme toho členěním výuky dle potřeb dětí, střídáním činnosti během vyučovací jednotky a také respektováním psychomotorického tempa dětí. Dbáme na to, aby spolu žáci dobře vycházeli a vytvářeli si mezi sebou silné a zdravé vazby. Naším cílem je ztmelený kolektiv dětí, které vědí, kam patří cítí se díky tomu sebejistě a bezpečně.

Součástí školného je v neposlední řadě také zahrnuta školní družina a školní klub v plném rozsahu až do 6. třídy. Kompletní balíček učebnic, pracovních sešitů, výtvarných potřeb a základních pomůcek. Školné také zahrnuje návštěvu kulturních a výukových akcí a výuku golfu jako součást tělesné výchovy.

DOCTRINA JE SVĚTOVÁ

Bez angličtiny už to dnes nejde. Proto s ní začínáme od útlého věku, naši žáci mají od první třídy několik bloků angličtiny s rodilým mluvčím týdně. Ani to nám však nestačí a na angličtinu se zaměřuje hned několik školních kroužků. Tento světový jazyk považujeme za tak důležitý, že jsme jej zařadili již na naši mateřskou školku.

RODILÝ
MLUVČÍ

Výuka angličtiny probíhá od 1.třídy za přítomnosti rodilých mluvčích.

ZKOUŠKY
CAMBRIDGE

Jako jediní systematicky připravujeme žáky na anglické Cambridge zkoušky.

ROZŠÍŘENÁ
VÝUKA ANGLIČTINY

Angličtina se u nás prolíná i do ostatních předmětů metodou CLIL

S DOCTRINOU SE DĚTI KOMPLEXNĚ ROZVÍJÍ

Naši žáci kandidují do školního parlamentu, přispívají do školního časopisu a mají přístup k široké škále zajímavých kroužků od robotiky, 3D tisku, sportu až po osobnostní rozvoj. Díky těmto aktivitám se vzdělávají a posilují svou zodpovědnost, samostatnost a zdravé sebevědomí.

.

JAK FUNGUJE ŠKOLNÍ PARLAMENT?

Žáci na druhém stupni ZŠ Doctrina si volí své zástupce do školního parlamentu ve školních volbách. Každou třídu pak reprezentují dva zástupci.

„Na pravidelných setkáních se bavíme o tom, co se nám ve škole líbí a co ne, co bychom chtěli změnit. Návrhy předkládáme panu řediteli. Již dvakrát jsme uspořádali veletrh schopností a podařilo se nám také domluvit různé novinky na škole.“ Říká člen parlamentu

JAKÁ JE NAŠE NABÍDKA KROUŽKŮ?

Jazyky (anglický jazyk s rodilým mluvčím, příprava na zkoušky Cambridge, english drama)

Osobnostní rozvoj a sociální rozvoj (Klub „mluvme spolu“)

Dovednosti (Keramický kroužek, věda nás baví, hra na flétnu)

Dětská univerzita (Aplikovaná fyzika, modelování a 3D tisk, robotika)

Sport (Sportovní hry, zdravotní tělocvik, jóga, judo, golf, florbal, házená)

NA DOCTRINĚ SE POŘÁD NĚCO DĚJE

Naše škola je velmi aktivní součástí života dítěte. Pořádáme jarmarky, workshopy, výlety, výměnné pobyty, vzdělávací a sportovní soutěže. To vše dětem pomáhá budovat silné sociální vazby a v neposlední řadě také vzpomínky na zajímavé zážitky.

 • Pravidelně se úspěšně účastníme celostátní soutěže Finanční gramotnost a již pět let vyhráváme okresní i krajská kola. V celostátních finálových kolech jsme obsadili od prvního do 6. místa.
  In /
  Pravidelně se úspěšně účastníme celostátní soutěže Finanční gramotnost a již pět let vyhráváme okresní i krajská kola. V celostátních finálových kolech jsme obsadili od prvního do 6. místa.
 • Účastníme se mezinárodního projektu na tvorbu trojjazyčného slovníku s partnerským gymnáziem v německém Wolfsburgu. Součástí projektu jsou výměnné pobyty žáků či video konference. Komunikačním jazykem je angličtina.
  In /
  Účastníme se mezinárodního projektu na tvorbu trojjazyčného slovníku s partnerským gymnáziem v německém Wolfsburgu. Součástí projektu jsou výměnné pobyty žáků či video konference. Komunikačním jazykem je angličtina.
 • Pravidelně se účastníme okresních i krajských sportovních soutěží, kde dáváme žákům možnost ukázat jejich talent. Škála sportů je velmi široká (atletika, fotbal, házená, florbal, basketbal, přespolní běh, ragby…)
  In /
  Pravidelně se účastníme okresních i krajských sportovních soutěží, kde dáváme žákům možnost ukázat jejich talent. Škála sportů je velmi široká (atletika, fotbal, házená, florbal, basketbal, přespolní běh, ragby…)
 • Žáci základní školy se úspěšně účastní soutěží jako jsou olympiáda z matematicky, českého jazyka, fyziky, dějepisu a zeměpisu, Pythagoriáda, přírodovědný a matematický klokan, dopravní soutěž, recitační soutěž, IT-SLOT a iBorb (soutěže v informatice), ZOORiskuj a další.
  In /
  Žáci základní školy se úspěšně účastní soutěží jako jsou olympiáda z matematicky, českého jazyka, fyziky, dějepisu a zeměpisu, Pythagoriáda, přírodovědný a matematický klokan, dopravní soutěž, recitační soutěž, IT-SLOT a iBorb (soutěže v informatice), ZOORiskuj a další.
 • Pro objektivní zpětnou vazbu prochází žáci v několika ročnících celostátním testováním SCIO, ve kterém se naše škola pravidelně umisťuje mezi 10% nejlepších z celé ČR.
  In /
  Pro objektivní zpětnou vazbu prochází žáci v několika ročnících celostátním testováním SCIO, ve kterém se naše škola pravidelně umisťuje mezi 10% nejlepších z celé ČR.
 • V rámci výchovy dětí ke společenské odpovědnosti a toleranci podporuje Doctrina několik projektů jako je např. studium mníška Nawanga Stanzina v indickém Ladaku či project Slané děti, který se zaměřuje na podporu léčby dětí s cystickou fibrózou.
  In /
  V rámci výchovy dětí ke společenské odpovědnosti a toleranci podporuje Doctrina několik projektů jako je např. studium mníška Nawanga Stanzina v indickém Ladaku či project Slané děti, který se zaměřuje na podporu léčby dětí s cystickou fibrózou.

ředitel:
Mgr. Jiří Paclt – 732 212 454

sekretariát:
Sabina Chocová – 485 104 615

manager:
Mgr. Martin Turčík – 608 033 287

info@doctrina.cz

Na Perštýně 404/44,
Liberec 4, 460 01